Maatwerk met een persoonlijk karakter

Bewindvoerder gespecialiseerd in beschermingsbewind

DTS Beheer & Bewind is een betrouwbare en betrokken bewindvoerder, gespecialiseerd in beschermingsbewind, die u helpt met het op orde brengen van uw financiën.

We staan voor professionele en persoonlijke dienstverlening toegespitst op de wensen en mogelijkheden van de cliënt en opererend binnen de vastgestelde wettelijke kaders.

Het maakt van DTS Beheer & Bewind een open en toegankelijke organisatie, die snel en accuraat inspeelt op veranderende levensomstandigheden en maatschappelijke ontwikkelingen.

Ons kantoor kenmerkt zich door:

  • Centraal stellen van wensen en mogelijkheden van de cliënt
  • Betrouwbaarheid en betrokkenheid
  • Professionele dienstverlening
  • Heldere communicatie met korte lijnen
  • Samenwerking met andere disciplines zoals: zorginstellingen, mentoren en overheden