Maatwerk met een persoonlijk karakter

Tarieven

DTS hanteert de tarieven zoals ze zijn vastgesteld volgens de richtlijnen van het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK).

 

Tarief soort, bedragen zijn incl BTW Per maand (incl btw)
Voor alleenstaanden
Beheerkosten bewind zonder schulden € 125,53
Beheerkosten bewind met schulden € 162,44
Eenmalig bedrag Per activiteit
Intake en start werkzaamheden € 709,06
Verkoop eigen huis, verhuizing of ontruiming € 422,86
Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB) € 664,29
Opmaken eindrekening en verantwoording € 266,20

Wanneer bewind wordt uitgesproken over de goederen van een echtpaar of economische eenheid, wordt het tarief voor de beheerkosten van 1 persoon verhoogd met 20%. De tarieven zijn hieronder genoemd.

Tarief soort, bedragen zijn incl BTW Per maand
Voor samenwonenden
Beheerkosten bewind zonder schulden € 150,54
Beheerkosten bewind 1 persoon met schulden € 172,72
Beheerkosten bewind beide met schulden € 194,81
Eenmalig bedrag Per activiteit
Intake en start werkzaamheden € 850,63
Verkoop eigen huis, verhuizing of ontruiming € 422,86
Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB) € 664,29
Opmaken eindrekening en verantwoording € 319,44

Daarnaast dient u rekening te houden met eenmalige kosten voor griffierechten van € 78,00.

Wanneer u onvoldoende inkomsten of vermogen heeft om de kosten van bewindvoering te kunnen betalen, dan is er de mogelijkheid hiervoor bijzondere bijstand aan te vragen bij de gemeente waarin u woonachtig bent.

De tarieven zijn gebaseerd op een vastgesteld aantal bestedingsuren per jaar. DTS gaat uit van wat nodig is voor uw bewind, waardoor het mogelijk is dat meer tijd voor de uitvoering van uw bewind nodig is dan de standaard uren. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.

Vrijblijvend een kennismakingsgesprek?

Wilt u weten wat bewindvoering inhoudt en wat DTS voor u kan betekenen neem dan contact met ons op.

  • BEL ONS

    06 43201018
  • [email]
  • Aanmeldformulier