Maatwerk met een persoonlijk karakter

Wat is beschermingsbewind

Beschermingsbewindvoering wil zeggen dat u het beheer van uw financiën overdraagt aan een bewindvoerder. Het kan ingezet worden voor personen die meerderjarig zijn en die voor een korte of lange tijd niet zelf hun financiën kunnen beheren. De reden kan divers zijn: van geestelijke, psychische, lichamelijke en/of sociale aard .

De bewindvoering wordt uitgesproken door de kantonrechter, waarna alle financiële handelingen en administratie wordt overgedragen aan de bewindvoerder. De bewindvoerder opent op naam van de klant een beheerrekening. Via deze rekening gaan alle betalingen lopen, daarnaast heeft de klant een eigen privérekening waarop het afgesproken bedrag voor leefgeld door de bewindvoerder wordt gestort.

Alle instanties die betrokken zijn, worden door de bewindvoerder aangeschreven met het verzoek de financiën te laten verlopen via de beheerrekening en hen wordt gevraagd de correspondentie te laten verlopen via DTS Beheer & Bewind.

Alle zaken die met financiën te maken hebben dient de klant voortaan vooraf met de bewindvoerder te overleggen.

Van de klant wordt verder verwacht dat alle financiële post die hij/zij nog ontvangt per direct wordt doorgestuurd naar de bewindvoerder.

De bewindvoering kan beëindigd worden door een brief met dit verzoek te sturen naar de kantonrechter met een omschrijving van de reden. De rechter beoordeelt of het verantwoord is de bewindvoering te beëindigen

Jaarlijks zal de bewindvoerder rekening en verantwoording afleggen aan de kantonrechter

 

Vrijblijvend een kennismakingsgesprek?

Wilt u weten wat bewindvoering inhoudt en wat DTS voor u kan betekenen neem dan contact met ons op.

  • BEL ONS

    06 43201018
  • [email]
  • Aanmeldformulier